Loading…

De energetische onderstroom in onze activiteiten voor mannen

In de loop van de tijd zijn we als kernteam een bepaalde energetische onderstroom gaan zien in het Wildeman Festival en onze andere activiteiten voor mannen. Nu we ons bewust zijn geworden van deze onderstroom, kunnen en willen we onze activiteiten er ook bewust op afstemmen.

Drie delen of bedrijven

In het verhaal van De Wildeman of IJzerhans is de basisstructuur te herkennen van de De Reis van de Held. Dit is een basisstructuur die in duizenden mythen, sagen, legenden en volksverhalen van over de hele wereld te herkennen is. 

Deze basisstructuur bestaat uit drie delen of bedrijven:

  1. Een held ontvangt een oproep om op avontuur te gaan.
  2. De held stapt over de drempel van de bekende naar de onbekende wereld, daar beleeft hij allerlei avonturen, wint een allesbeslissende strijd en ontvangt of vindt een schat of gave.
  3. De held keert als een ander mens met de schat of gave die hij gevonden heeft terug de bekende wereld in. Hiervoor moet hij opnieuw over een drempel stappen.

Deze drie delen zien we ook terug in het programma van het Wildeman Festival en onze andere activiteiten voor mannen.

  1. De deelnemers komen aan in de bekende wereld: dat is de wereld van het alledaagse bewustzijn.
  2. De deelnemers stappen over de drempel naar de onbekende wereld (dat is de wereld van het nachtbewustzijn/onbewuste) en ondergaan in die onbekende wereld een transformatie.
  3. De deelnemers stappen voordat ze naar huis vertrekken terug over de drempel van de onbekende naar de bekende wereld.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Drie delen in relatie tot de vier windrichtingen

Tijdens onze activiteiten voor mannen werken we in een Sacred Space. Dat wil zeggen dat we ons vooraf doelbewust met de krachten van hemel en aarde, de vier windrichtingen en de vier elementen verbinden. Wanneer we de cirkel met de windrichtingen over de cirkel met de drie bedrijven leggen ontstaat het onderstaande beeld van de energetische onderstroom. 

Je zou dus kunnen zeggen dat we de deelnemers aan onze activiteiten meenemen op een reis door het mysterieuze noorden en dat zij aankomen en vertrekken in het zuiden. Hierbij staat het noorden voor het grote onbekende, het onbewuste, de leegte, de stilte, het passieve, het niet-weten en het veld van pure potentieel waar alles uit ontstaat en alles in terug keert. Het zuiden staat voor het bekende, het bewuste, het volle, luide en actieve leven, het weten en de volledige manifestatie in de materie. Het westen staat voor afronden, tot rust komen, navoelen en reflecteren op wat je gedaan hebt. En het oosten voor een nieuw begin maken.

De plaats van de vijf workshoprondes op het energetische wiel

In onderstaand plaatje zie je de plaats van de opening-ceremonie, vijf workshoprondes en slot-ceremonie van het Wildeman Festival op het energetische wiel. 

Hieronder liggen we in enkele kernwoorden toe wat dit – wat ons betreft – betekent voor het soort workshops dat we per workshop-ronde willen programmeren.

Workshop-ronde 1: zakken in het lijf (vrijdag avond)

Tijdens de eerste workshop-ronde maken de deelnemers de beweging van zuid naar west.

Deze plek op het energetische wiel komt overeen met uitademen, afronden, oogsten en de ouderdom.

Voor deze ronde zoeken we workshops die deelnemers helpen om de aandacht uit het hoofd en in het het lichaam te brengen. In deze workshop-ronde passen ook opstellingen op de relatie met nog levende ouders.

Workshop-ronde 2: loslaten (zaterdag morgen)

Tijdens de tweede workshop-ronde maken de deelnemers de beweging van west naar noord.

Deze plek op het energetische wiel komt overeen met sterven ofwel afscheid nemen en loslaten van dat wat achter ons ligt en we niet meer nodig hebben. Het is ook de plek van onze verwanten die recent zijn overgegaan.

Voor deze ronde zoeken we workshops die deelnemers helpen om nog dieper in hun lijf te zakken, (oude) emoties (alsnog) als fysieke sensaties te ervaren en beperkende overtuigingen los te laten. In deze workshop-ronde passen ook opstellingen op de relatie met verwanten die recent zijn overgegaan (ouders of grootouders, geliefden, kinderen).

Workshop-ronde 3: inspiratie (zaterdag middag)

De Reis van de Held wordt ook wel gezien als een afdaling in de onderwereld. Workshopronde 3 kan je zien als het dieptepunt van deze reis. Het is tevens het hoogtepunt, omdat hier – doorheen het lichaam – de directe verbinding met onze ziel en het grotere geheel ervaren kan worden. 

Deze plek op het energetische wiel komt overeen met het veld van pure potentieel, van waaruit alles ontstaat en waar alles in terug keert. Het is ook de plek van onze verre voorouders.

Voor deze ronde zoeken we workshops die deelnemers helpen om (verder) te vertragen, te verstillen en doorheen het lichaam contact te maken met hun diepere of hogere zelf, hun ziel of “de bron”. Workshops waarin deelnemers contact kunnen maken met onvermoede gaven of talenten en van binnenuit nieuwe inspiratie kunnen ontvangen. 

Workshop-ronde 4: intentie (zaterdag avond)

Tijdens de vierde workshop-ronde maken de deelnemers de beweging van noord naar oost.

Deze plek op het energetische wiel komt overeen met de conceptie van nieuw leven. Nieuw leven dat innerlijk vorm begint te krijgen, maar voor de buitenwereld nog niet zichtbaar is.

Voor deze ronde zoeken we workshops die deelnemers helpen om een vorm te vinden voor de unieke gave die zij de wereld te brengen hebben ofwel een bewuste intentie voor de toekomst neer te zetten die aansluit bij de inspiratie die zij ontvangen hebben. 

Workshopronde 5: zelf-expressie (zondag morgen)

Tijdens de vijfde workshop-ronde maken de deelnemers de beweging van oost naar zuid.

Deze plek op het energetische wiel komt overeen met inademen, opstarten, zaaien en jong leven dat zichtbaar aan het worden is.

Voor deze ronde zoeken we workshops die deelnemers helpen om zichtbaar te worden, hun ware zelf te laten zien en horen en hun unieke gave de wereld in te brengen. Je zou kunnen zeggen dat in deze workshop-ronde het centrale thema van het festival tot uiting komt en de andere workshops de weg hiervoor vrij gemaakt hebben.